Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Tato stránka vzniká ve spolupráci s vybranými institucemi veřejné správy České republiky, které do ní vkládají aktuální informace týkající se textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

 
14.4.2010
10:44
Licenční řízení - dovoz některých vybraných textilních a oděvních výrobků - na základě dvoustranných ujednání nebo autonomních opatření:

Licenční řízení na základě dvoustranných ujednání nebo autonomních opatření

 • Zjištění, zda dovoz požadovaných výrobků podléhá množstevnímu omezení či sledování. Podle čísla kombinované nomenklatury zvolte:        TARIC KÓD
... (více)


 
22.10.2009
1:37
Opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků:

Množstevní omezení a dvojí kontrola dovozu textilních a oděvních výrobků.
Legislativa

Základním právním předpisem pro uplatňování opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků je nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí.

... (více)


 
26.8.2008
11:07
Označování textilních výrobků + Zkušební postupy:

Legislativa v oblasti textilního průmyslu

Vyhláška č. 92/1999 Sb., vyhláška č. 9/2005 Sb., vyhláška č. 509/2006 Sb., vyhláška č. 317/2007 Sb., vyhláška č. 93/1999 Sb., vyhláška č. 510/2006 Sb., vyhláška č. 318/2007 Sb. a vyhláška č. 94/1999 Sb.

... (více)


 
26.8.2008
11:06
MEZINÁRODNÍ PORADNÍ RADA PRO BAVLNU:

67. Plenární zasedání Mezináforní rady pro bavlnu - Ouagadougou/Burkina Fasso, ve dnech 17.-21. listopadu 2008.

... (více)


 
17.3.2008
12:25
Vybrané projekty 2008 - průmyslový výzkum a vývoj: Vybrané projekty průmyslového výzkumu a vývoje k zahájení v roce 2008 - programy IMPULS, TANDEM a TRVALÁ PROSPERITA - stav k 14.3.2008 ... (více)


 
15.3.2007
7:08
10. PAŘÍŽ - TEXWORLD - Mezinárodní textilní veletrh: Soubor vzájemně propojených výstavních akcí Texworld a Premiere Vision významně ovlivňuje světové tendence pokud jde o textilní materiály, barevnost a doplňky a rovněž tak módní kolekce textilu a oděvních doplňků pro nadcházející prodejní sezónu. Tímto způsobem jsou ovlivňovány i trendy v navazujících odvětvích oděvního průmyslu, který je pro ně v podstatě rozhodujících odběratelem.
Uvedené výstavní akce jsou pro uzavírání obchodů a stanovení módních trendů v oboru textilu nosné nejen v Evropě, ale i ve světovém měřítku. ... (více)


 
14.3.2007
7:14
Prodej zboží: Vymezení pojmu prodej zboží, druhy prodeje, doklad o zakoupení zboží, obsah dokladu, reklamace vad zboží, záruční doby, odpovědnost za vady, vady odstranitelné, vady neodstranitelné, kde se reklamace uplatňuje, lhůta pro vyřízení reklamace.
Sekce: Obecné informace v ochraně spotřebitele ... (více)


 
13.3.2007
12:10
Vybrané tabulky přímého vývozu textilních a oděvních výrobků a obuvi do EU: Sledování přímého vývozu textilních a oděvních výrobků a obuvi z ČR do EU (25) v členění podle kategorií, u nichž jsou monitorovány dovozy z Číny do EU na základě přidělených automatických licencí.
Sekce: Textilní, oděvní a kožedělný průmysl ... (více)


 
16.1.2006
9:55
Směrnice Evropského parlamentu a Rady: V Úředním věstníku Evropské unie (L005) ze dne 10.1. 2006 byly zveřejněny 2 směrnice Komise:
 • Směrnice Komise 2006/2/ES ze dne 6. ledna 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken;
 • Směrnice Komise 2006/3/ES ze dne 9. ledna 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.
 • ... (více)


   
  24.11.2005
  1:42
  Oficiální účasti České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2006: (více)


   
  13.9.2005
  7:10
  Analytické tabulky přímého vývozu textilních a oděvních výrobků a obuvi do EU podle kategorií, které jsou sledovány monitorováním automatických licencí dovozů z Číny do EU.: Dne 31.12.2004 došlo k ukončení Dohody o textilu a ošacení a zrušení množstevních omezení na dovozy textilních a oděvních (dále jen T/O) výrobků z třetích zemí. Na základě závazků vyplývajících z Protokolu o přistoupení Číny k WTO byl EU do konce roku 2004 odstraněn uplatňovaný systém kvót na obuvnické výrobky. Množstevní omezení bylo zrušeno u cca 18 kategorií pro textilní výrobky, 20 kategorií pro oděvní výrobky a 6 položek obuvnických výrobků. Na základě opatření vyplývajících z dokumentů ze Sdělení Komise – Textil a oděvy po roce 2005 – doporučení THLG/Com(2004)668 final a Závěrů Rady EU pro konkurenceschopnost bylo přistoupeno ke sledování dovozu T/O výrobků podle kategorií zrušených k 31.12.2004 udělováním automatických licencí na dovozy z Číny do EU (25) a sledování dovozů z třetích zemí podle celní statistiky. ... (více)


   
  12.7.2005
  3:08
  Opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků: Informace ke sjednané dohodě Evropské komise a čínského ministerstva obchodu o dovozu T/O výrobků do EU. ... (více)


   
  19.1.2005
  6:45
  Informace pro dovozce textilního zboží ze Srbska, Černé Hory a Severní Korey pro rok 2005:
  Vzhledem k tomu, že dovozní kvóty budou Bruselem přijímány od 4. ledna 2005 od 10.00 hod., doporučujeme žadatelům o dovozní licence, aby si připravili podklady pro podání žádostí podle Nařízení Komise č. 2308/2003 o společných pravidlech pro dovoz textilních výrobků z vybraných třetích zemí, se kterými není bilaterální dohoda, protokol nebo jiná smlouva (Srbsko + Černá Hora, Severní Korea) a předložili je na Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu.

  Podmínky pro podání žádostí zůstávají nezměněny.... (více)


   
  19.1.2005
  6:25
  Změny v dovozu některých textilních a oděvních výrobků - přechodné období na zboží naložené před 1. 1. 2005 a propouštěné do volného oběhu počínaje 1. 1. 2005:
  Nařízení Rady 2200/2004, kterým se mění Nařízení Rady č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí, stanovuje nově pravidla pro rok 2005. ... (více)


   
  Ministerstvo průmyslu a obchodu - Oficiální stránky MPO

   


  © 2004–2008 Jakub Marian