Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Změny v dovozu některých textilních a oděvních výrobků - přechodné období na zboží naložené před 1. 1. 2005 a propouštěné do volného oběhu počínaje 1. 1. 2005


Nařízení Rady 2200/2004, kterým se mění Nařízení Rady č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí, stanovuje nově pravidla pro rok 2005.
Informace o změnách jsou zveřejněny na webových stránkách MPO v odkaze „Licenční řízení po 1. 1. 2005 na některé vybrané výrobky textilní a oděvní“.

Upozornění
Nařízení Rad 2200/2004 také stanovuje pravidla pro tzv. „přechodné období do 31. 3. 2005“ a to tak, že na dovozy zboží z členských států WTO, které bylo naloženo před 1. lednem 2005, a propuštěno bude po 31. 12. 2004, nejdéle však do 31. 3. 2005 včetně, a které bylo předmětem množstevních kvót, se bude vztahovat licenční řízení platné v r. 2004. To znamená, že k žádosti o udělení dovozní licence musí žadatel přiložit originál platné vývozní licence, kopii certifikátu o původu výrobku a nákladový list.

Na dovoz zboží, které bylo naloženo až po 31. 12. 2004 a jeho původ je v členském státě, WTO se výše uvedené opatření již nevztahuje a zboží lze od 1. 1. 2005 propustit do volného oběhu v EU bez licence.

Výjimkou je dovoz textilních a oděvních výrobků původem z Číny, který do 31. 12. 2004 podléhal množstevním kvótám. Na dovozy tohoto zboží, naloženého po 31. 12. 2004, se bude nově vztahovat režim dohledu v systému tzv. „jednoduché kontroly“. Podmínky udělení dokladu o dohledu naleznete na těchto webových stránkách v odkaze „Licenční řízení po 1. 1. 2005 na některé vybrané výrobky textilní a oděvní, jejichž dovoz je v EU sledován nebo množstevně omezen“.

Upozorňujeme dovozce, že ke každé žádosti o udělení licence, nebo dokladu o sledování dovozu je třeba přiložit nákladový list včetně přesné specifikace obsahu kontejneru.

Zpět


© 2004–2008 Jakub Marian