Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady

Oznámení

V Úředním věstníku Evropské unie (L005) ze dne 10.1. 2006 byly zveřejněny 2 směrnice Komise:

 • Směrnice Komise 2006/2/ES ze dne 6. ledna 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken
 • Směrnice Komise 2006/3/ES ze dne 9. ledna 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.
 • Jedná se o doplnění nového syntetického vlákna elastomultiester vyvinutého firmou Du Pont (nyní Invista) do příslušných směrnic ES.

  Ministerstvo průmyslu a obchodu směrnice zapracuje formou novely vyhlášky č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, v platném znění a č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken s účinností od 1.1. 2007.

  Směrnice jsou zveřejněny v českém i anglickém jazyce na následující internetové adrese: http//europa.eu.int/eur-lex/lex  Zpět


  © 2004–2008 Jakub Marian