Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Vybrané projekty 2008 - průmyslový výzkum a vývoj

PŘÍJEMCE

 

PROJEKT

 

KÓD

NÁZEV

AL INVEST Břidličná, a.s.

FI—IM5/086

Velmi tenké fólie se zvýšenou pevností a vzpěrnou odolností vyráběné z plynule odlitých Al—Mn slitin

Alfa Union, a.s.

FI—IM5/031

Vývoj magnetických brzd

AMR AMARANTH a.s.

FI—IM5/098

Vývoj a výzkum nových způsobů izolace tradičních i dosud neznámých složek amarantového semene k průmyslovému využití a fortifikaci speciálních nutričních produktů.

APOS — MAXIMA, s.r.o.

FI—IM5/082

Výzkum a vývoj konstrukčních uzlů řezaček papíru, periferních zařízení a technologie řezání a zpracování papíru s cílem zvýšení kvality a produktivity.

AQUACOMP HARD s.r.o.

FI—IM5/055

Výzkum ekologických technologií povrchových úprav kovů

ArcelorMittal Ostrava a.s.

FI—IM5/153

Snížení energetické náročnosti hutní výroby

ArcelorMittal Ostrava a.s.

FI—IM5/185

Snížení energetické a ekologické náročnosti výroby oceli

ArcelorMittal Ostrava a.s.

FT—TA5/143

Optimalizace technologických parametrů a chemického složení legovaných ocelí s vysokými užitnými charakteristikami

ATEKO a.s.

FI—IM5/159

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

ATEKO a.s.

FI—IM5/183

Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie

AURA a.s.

FI—IM5/068

Diagnostický systém sledování spolehlivosti základních funkcí větrných elektráren DSVE

BARCO, s.r.o.

FI—IM5/052

Výzkum a vývoj nových aplikací RFID technologie

BENZ — HMB CZECH a.s.

FI—IM5/105

Vývoj řídícího systému pro sušárny minerálních surovin

BESTEX, spol. s r.o.

FT—TA5/036

Management rizika, spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí

BEZNOSKA, s.r.o.

FT—TA5/020

Transplantace chrupavek kolenního kloubu — operační instrumentárium

BLATA, s.r.o.

FI—IM5/141

Programový projekt vývoje Scooter V4T

BMT a.s.

FI—IM5/155

Výzkum a vývoj parního sterilizátoru pro laboratoře a farmacii

BORCAD cz s.r.o.

FI—IM5/240

Gynekologická ambulance pro komplexní diagnostické a terapeutické zákroky

BTL zdravotnická technika, a.s.

FI—IM5/108

"Projekt 2008"

C2P s.r.o.

FI—IM5/195

Vývoj technologií a produktů mikrobní biomasy jako zdroj hodnotných bílkovin a jejich hydrolyzátů (nosičů biologicky aktivních látek)

CAN SUPERCONDUCTORS, s.r.o.

FI—IM5/113

Výzkum a vývoj supravodivých YBaCuO krystalů pro použití v aplikacích využívajících magnetickou levitaci

Centrum stavebního inženýrství, a.s.

FT—TA5/113

Zlepšení energetických vlastností obvodových pláš»ů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry

CÍGLER SOFTWARE, a.s.

FI—IM5/077

Výzkum, vývoj a ověření ekonomického informačního systému nové generace pro malé a střední podniky

Clever Technologies, s.r.o.

FT—TA5/135

Výzkum termálních charakteristik bronchiální sliznice pro diagnostiku a staging plicní rakoviny

Compas automatizace, spol. s r.o.

FI—IM5/137

Výzkum a vývoj výrobního informačního systému COMES

COMTES FHT s.r.o.

2A—3TP1/097

Moderní zpracování nástrojových ocelí

Cross Czech a.s.

FI—IM5/003

Výzkum a vývoj modulového systému GIH01 pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství v rámci povodí a pro ochranu před povodněmi

CRYTUR, spol. s r.o.

FI—IM5/045

Ochranná pouzdra z monokrystalického safíru pro extrémní procesní podmínky

CZ LOKO, a.s.

FI—IM5/093

Výzkum a vývoj modulových konstrukčních celků dieselelektrických lokomotiv

Česká rozvojová agentura, o.p.s.

FI—IM5/146

Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio—odpadů

České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s.

FT—TA5/007

Pokročilý výzkum nanomateriálů pro textil

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.

FT—TA5/123

Vysokonapě»ová kompenzační a filtrační zařízení

ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.

FI—IM5/179

Výzkum proudění v kompresorovém stupni o vysoké hltnosti a jeho optimalizace

D & DAXNER TECHNOLOGY s.r.o.

FI—IM5/015

Nová technologie zateplovací omítky na bázi PUR odpadů.

DEONA MEDI s.r.o.

2A—3TP1/040

Výzkum a vývoj digitálního bezkontaktního optoelektronického skenování (BOS) pro nové diagnostické metody

DIRAM s.r.o.

FI—IM5/028

Coulometr pro stanovení vody

DSB EURO s.r.o.

FT—TA5/089

Výzkum a vývoj nové technlogie odlévání železa

ELCERAM a.s.

2A—3TP1/124

Fotovoltaické solární panely s GaAs čipy a optickým koncentrátorem

ELDIS, s.r.o.

FI—IM5/132

Výzkum a vývoj planárního aktivního anténního systému

ELMARCO s.r.o.

2A—3TP1/120

Zařízení pro přípravu nanovláken z tavenin polymerů

EMBITRON s.r.o.

FI—IM5/072

Inteligentní zdravotnické prostředky pro kontinuální pohybovou terapii

ENVISAN—GEM, a.s.

FT—TA5/043

Výzkum inovačních technologií pro eliminaci benzonitrilových pesticidů ze životního prostředí

ESSA s.r.o.

FI—IM5/120

"SYMETUV" Výzkum a vývoj měřícího systému teplé užitkové vody na patách objektu.

EST + a.s.

FI—IM5/244

Aplikační technika pro povrchovou úpravu stříkáním

Explosia a.s.

FT—TA5/081

Lehký dynamický pancíř

F M P s.r.o.

2A—3TP1/053

Výzkum nekonvenčních spojů PP—R s kovy a perspektivními plasty s potlačeným creepem

FARMAK, a.s.

FI—IM5/111

Vývoj aktivních farmaceutických ingrediencí

FORTEX — AGS, a.s.

2A—3TP1/010

Výzkum "suché" anaerobní fermentace různých druhů biomasy za účelem výroby bioplynu

Fosfa akciová společnost

FI—IM5/206

Výzkum tenzidového systému pro prací prášky na bázi obnovitelných surovin

GENERI BIOTECH s.r.o.

FI—IM5/192

Rychlá molekulární detekce bakteriálních patogenů

Genex CZ, s.r.o.

FT—TA5/025

Identifikace probiotických druhů bakterií mléčného kvašení v probiotických farmaceutických preparátech

GEOLINE, spol. s r.o.

FI—IM5/039

Výzkum a vývoj nového postupu tvorby digitálního zpracování a přenos geodat do centrální databáze pro geodetická měření.

Helena Benešová

FI—IM5/190

Výzkum a vývoj komplexního zpracování konopí setého pro zpracovatelský průmysl, stavebnictví a energetiku

HUDDY DIAMONDS s.r.o.

FI—IM5/097

Modulární řada výkonných mobilních strojů pro úpravy betonových a asfaltovaných ploch ve stavebnictví včetně pozemních komunikací

CHEMCOMEX Praha, a.s.

2A—3TP1/091

Výzkum biopaliv 2.generace s využitím obnovitelných surovin a jejich přeměna na biobutanol optimalizací technologie a zařízenís imobilizovanými biokatalyzátory

I & C Energo a.s.

FI—IM5/182

Vývoj otevřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů složitých technologických celků

ING corporation, spol. s r.o.

FI—IM5/073

Výzkum silikonových materiálů a jejich aplikace pro protetické náhrady lidského těla

Ing. Ivo Herman, CSc.

FI—IM5/259

Bezdrátové informační systémy

Ing. Jan Matoušek — AGROSTAV Jevíčko

2A—3TP1/019

Výzkum a vývoj nových technologií produkce biomasy pro výrobu energie (TechProBio)

INSET s.r.o.

FI—IM5/069

Rozvoj diagnostiky betonových konstrukcí pomocí radarového skeneru

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

FI—IM5/216

Systém pro zaúčtování bezhotovostních plateb určený pro vestavbu do výdejních automatů a samoobslužných míst

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

FI—IM5/229

Systém pro efektivní elektronickou identifikaci (EFeID)

J. JINDRA s.r.o.

FI—IM5/219

Výzkum a vývoj zápustkového kování běžných a obrobitelných slitin hliníku se sníženým obsahem olova

JERID, spol. s r.o.

FI—IM5/258

Elektronický nákladní list — nezávislý centrální informační systém pro pořizování, správu a elektronickou výměnu údajů nákladních listů ve vnitrostátní a mezinárodní železniční přepravě zboží.

Jesenická Biopaliva, spol. s r.o.

FI—IM5/170

Výzkum a vývoj granulovacího lisu vyšších užitných vlastností.

JIHLAVAN airplanes, s.r.o.

FI—IM5/044

Vývoj variantní stavebnice celokovového letounu

KB — BLOK systém, s.r.o.

FI—IM5/152

Výzkum a vývoj nových receptur výroby vibrolisovaných betonových prvků

KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost

FI—IM5/221

Výzkum a vývoj hydraulického pohonu, určeného do prostředí s mimořádnými nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii.

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

FI—IM5/143

Výzkum a vývoj průmyslové technologie využití odpadní kyseliny sírové k recyklaci zinku z nebezpečných odpadů

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.

FI—IM5/041

Výzkum a vývoj kuličkového šroubu s vysokou únosností

L I N E T spol. s r.o.

FT—TA5/096

Systém pro diagnostiku kardiovaskulární dynamiky

Lasak, s.r.o.

FI—IM5/218

Výzkum a vývoj nového endosteálního implantátu.

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

FI—IM5/016

Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce

MECAS, spol. s r.o., Plzeň

FT—TA5/048

Predikce a odstranění vnitřních a povrchových vad produktů slévárenské výroby

Medical Technologies CZ a.s.

FI—IM5/110

"Projekt — estetika"

MEDIN Orthopaedics, a.s.

FI—IM5/139

Řešení biomechanických poměrů kloubních spojení ruky a nohy — vývoj náhrady kloubu zápěstí a náhrad malých kloubů ruky a nohy

MEDIN Orthopaedics, a.s.

FI—IM5/142

Řešení problematiky čelistní chirurgie z pohledu degenerativních, onkologických a poúrazových stavů a zubní implantologie — vývoj náhrady temporomandibulárního kloubu a zubních náhrad

MEDIN, a.s.

FI—IM5/252

Vývoj dentálních rotačních nástrojů

MEDIPO — ZT, s.r.o.

FI—IM5/104

Výzkum a vývoj nového souboru zařízení pro neinvazivní litotripsii

MEGA a.s.

2A—3TP1/140

Iontovýměnné materiály ve formě membrán a nanovláken připravené na bázi nanotechnologií

MEGA a.s.

FT—TA5/151

Výzkum technologie přípravy ultračisté vody na bázi elektodeionizace s možností využití nových profilovaných membrán

MEZSERVIS spol. s r.o.

FI—IM5/047

Výzkum a vývoj zařízení pro přesnou identifikaci krajní polohy ocelového drátu v pásu pryže při výrobě pogumovaného ocelokordu

MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.

FI—IM5/065

Vývoj nových technologií výroby forem pro PUR pěny

Modřanská potrubní, a.s.

FI—IM5/088

Vývoj technologie, výroba a ověření prototypu vysokotlakého potrubí velkých tlouštěk z trubek A335 P92 ze žárupevného materiálu pro elektrárenské parovody s teplotou páry 600 °C

MOTORPAL, a.s.

FI—IM5/112

Výzkum a vývoj nové generace vstřikovacího zařízení typu Common Rail s elektronicky řízenými vstřikovači, zajiš»ující plnění připravovaných emisních předpisů se zaměřením na snížení spotřeby fosilních paliv, možnost použití biopaliv a snížení hlučnosti.

MSV elektronika s.r.o.

FI—IM5/241

Rail Multifunction Computer — Výzkum a vývoj integrovaného multifunkčního počítače pro aplikace na kolejových vozidlech

NYKLÍČEK a spol. s.r.o.

FI—IM5/202

BE—TEX Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením — výzkum a vývoj nových textilií

OCHI — INŽENÝRING, spol. s r.o.

FI—IM5/149

Výzkum, vývoj a inovace mechatroniky cementárenských strojů nové generace

ORGEZ, a.s.

FI—IM5/173

Metodika stanovení životnosti vysokonapě»ových izolačních systémů točivých strojů

Pars nova a.s.

FI—IM5/145

Výzkum a vývoj nízkopodlažní motorové jednotky RegioLife.

PATRON Bohemia s.r.o.

FI—IM5/247

Vývoj bezpečnostních zádržných systémů pro děti — autosedaček

PAVEX CZ, a.s.

FI—IM5/162

Výzkum a vývoj nových efektivních procesů pro ekologickou výrobu bionafty

PEGAS NONWOVENS s.r.o.

2A—3TP1/126

Kontinuální plazmatické a nano—plazmatické úpravy pro netkané textilie

Polygra a.s.

FI—IM5/064

Výzkum a vývoj automatizace nastavení průchodu archů tiskových strojů ADAST a možnost jeho připojení na nadřazené logistické systémy tiskáren.

PONAST spol. s r.o.

FI—IM5/066

Vývoj kombinovaných kotelen s využitím obnovitelných zdrojů energie

Princip a.s.

FT—TA5/083

HUMET — Výzkum a vývoj v oblasti elektronického osobního zdravotního systému pro sběr, přenos a vyhodnocení biometrických dat

ProSpon, spol. s r. o.

FI—IM5/160

Řešení destruktivních onemocnění meziobratlových plotének — vývoj spinálních implantátů a fixačních prvků

Prototypa—ZM, s.r.o.

FT—TA5/014

Výzkum a vývoj nových náhradních materiálů pro hodnocení průbojného a ranivého účinku střeliva, výzkum a vývoj univerzálního závěru balistických měřidel s vysokým stupněm užitných parametrů pro rozsah ráží 12,7 až 23 mm.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

FI—IM5/001

Výzkum mechanických vlastností a vývoj technologie přesného lití žárových částí plynových turbín

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

FI—IM5/154

Vysokootáčkový elektrický generátor

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

FI—IM5/217

Systém klimatizace pro vrtulníky a malé letouny

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

FI—IM5/230

Vývoj turbovrtulového motoru určeného pro malé letouny a bezpilotní prostředky

První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s.

FI—IM5/053

Výzkum a vývoj kotle na spalování tříděného komunálního odpadu

První železářská společnost Kladno, s.r.o.

FI—IM5/102

Výzkum a vývoj portálového obráběcího centra UP 4000 VFM s řízenou otočnou CNC hlavou pro přesné prostorové obrábění

R.D.S. — CZ, s.r.o.

FT—TA5/147

Sintrované prvky s druhotnými surovinami pro vytváření povrchových úprav stěn a podlah

RAMET C.H.M. a.s.

FI—IM5/005

Výzkum a vývoj nové technologie pro výrobu anténních zrcadel v pásmu S

RAMET C.H.M. a.s.

FI—IM5/006

Výzkum a vývoj bezdemontážní on—line diagnostiky rotačních anténních mechanismů radarů pro řízení letového provozu

RE&D VÚFB, s.r.o.

FT—TA5/136

Systém pro hledání nových biologicky aktivních látek. Fokusované kombinatoriální knihovny.

RETIA, a.s.

FI—IM5/090

Širokopásmové radarové a lokalizační systémy

RFspin s.r.o.

FI—IM5/255

Výzkum a vývoj zářičů pro RFID systémy učené k identifikaci kovových objektů

ROKOSPOL a.s.

FT—TA5/134

Nové kompozitní materiály pro fotokatalytický rozklad vody slunečním zářením pro produkci vodíku

SAFINA, a.s.

FI—IM5/124

Výzkum technologií nanášení nano vrstev nových materiálů pro konstrukci úsporných a výkonných senzorů, regulátorů a akčních členů

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

FT—TA5/012

Decentralizované čistění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem pro malé obce

Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

FI—IM5/246

Výzkum a vývoj radiálního, radiálně—axiálního stupně pro pro vícestupňové parní turbíny o výkonu 5—40MW

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost

FT—TA5/011

Výzkum a vývoj transferu těžkých kovů z komunálních odpadů

SPUR a.s.

FI—IM5/004

Výzkum a vývoj koncepce technologického postupu výroby, konečné aplikace a recyklace plošných izolačních pasů z lehčeného polyetylénu velkých tlouštěk (cca 20—50mm).

Stavební geologie — Geotechnika, a.s.

FT—TA5/128

Komplexní řešení stabilizace zemního resp. horninového prostředí pro výstavbu podzemních objektů a základů pozemních staveb

STAVUS, a.s.

FI—IM5/171

Vývoj diesel elektrického hybridního pohonu stavebních strojů pro práci v extrémních podmínkách

Stinchcombe Furnaces CZ, s.r.o.

FI—IM5/251

Vývoj čidla pro měření teploty taveniny Al

STOMIX, spol. s r.o.

FT—TA5/092

Komplexní systém povrchů podlah s využitím druhotných surovin

STÖRI MANTEL, s.r.o.

FI—IM5/018

Výzkum, vývoj a konstrukce nové generace sbíjecího automatu palet.

STROJÍRNA TYC s.r.o.

FI—IM5/184

Tool Maker HPC (High Precision Cutting) — velmi přesné vertikální obráběcí centrum

Strojírny Třinec, a.s.

FT—TA5/071

Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových a záchranářských robotů

Strojírny Třinec, a.s.

FT—TA5/148

VÝZKUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ŘÍZENĚ CHLAZENÉ BETONÁŘSKÉ OCELI SVAŘOVÁNÍM A VÝZKUM DALŠÍCH METOD SPOJOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ OCELI

STV GROUP a.s.

FI—IM5/199

VÝVOJ PRŮMYSLOVÝCH TRHAVIN S VYU®ITÍM DEMILITARIZOVANÝCH MATERIÁLŮ

STV GROUP a.s.

FI—IM5/201

Vývoj nového typu neletálního granátometného náboje pro ráži 40 x 46 mm.

SVM MICROWAVES, s.r.o.

FI—IM5/115

Vysokorychlostní mikrovlnný spoj mezi dvěma body s přenosovou rychlostí 256 Mbit/s a adaptivním systémem pro řízení výkonu

SVÚM a.s.

FI—IM5/095

Výzkum a vývoj moderních nástrojových ocelí pro nože na dřevo

SVÚOM s.r.o.

FT—TA5/076

Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití pro ocelové konstrukce

SYNPO, akciová společnost

2A—3TP1/108

Enzymaticky katalyzovaná syntéza alkydových pryskyřic

ŠKODA ELECTRIC a.s.

FT—TA5/084

Pohonné systémy se synchronními motory s permanentními magnety

ŠKODA VÝZKUM s.r.o.

FT—TA5/072

Výzkum a vývoj nových konstrukčních řešení pro zvyšování účinnosti a spolehlivosti energetických zařízení použitím technologie žárového nástřiku

TAJMAC—ZPS, a.s.

FI—IM5/081

Seismicky vyvážený obráběcí stroj

TANGER computersystems s.r.o.

FI—IM5/235

Interaktivní nástroj správy a publikování dat o výrobcích a službách v rámci Jednotného evropského elektronického obchodu

Technická universita v Liberci

FI—IM5/051

Výzkum a vývoj stroje pro výrobu prostorově tvarovaných textilních produktů

TechnoCentrum CAD s.r.o.

FT—TA5/102

VÝZKUM VÍCESTUPŇOVÉ VIBROIZOLACE ŘIDIČE V KABINÁCH KOLESOVÝCH RYPADEL A PRACOVNÍCH STROJŮ

TEMEX, spol. s r.o.

FI—IM5/078

Výzkum energetického využívání kontaminované biomasy

TES s.r.o.

FI—IM5/150

Validace kódu TRACE pro reaktory typu VVER

TOS KUŘIM — OS, a.s.

FI—IM5/061

Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži

TOS VARNSDORF a.s.

FI—IM5/121

Mechatronický koncept vodorovných strojů

TOSHULIN, a.s.

FT—TA5/010

Integrovaný vývoj svislých soustruhů a soustružnických obráběcích center

Továrna hasicí techniky, s.r.o.

FT—TA5/074

Výzkum a vývoj hasicího a průrazového manipulátoru

Trakce, a.s.

FI—IM5/010

Vývoj nového řešení počítače náprav pro detekci kolejových vozidel pro rychlosti do 300 km/hod

Trakce, a.s.

FI—IM5/011

Vývoj modernizovaného měřícího pracoviště pro zabezpečovací relé

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

FI—IM5/123

Výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů, recyklace druhotných surovin.

T—STRING Pardubice, a.s.

2A—3TP1/006

Výzkum a vývoj nových nenasycených nebo dosud navyužívaných lipidů rostlinného původu pro zvýšení imunity.

TTC TELEKOMUNIKACE, s r.o.

FI—IM5/188

Bezpečnostní službové aplikace v sítích nové generace s koncepcí IP multimediálních subsystémů (IMS)

UJP PRAHA a.s.

FI—IM5/020

Vývoj nových, vysoce biokompatibilních povrchových úprav stomatologických a ortopedických implantátů

UNIPLET a.s.

FI—IM5/157

Výzkum a Vývoj nové koncepce zámkové soustavy maloprůměrových pletacích strojů,při uplatnění moderních výrobních technologií.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

FI—IM5/231

Realizace nových nanostruktur z nanodispersnich oxido—bisulfidů Ti, Cd, Zn jako aktivní materiály pro degradaci bojových otravných látek

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

FI—IM5/075

Nové recyklační technologie pro získávání drahých a speciálních kovů z odpadů elektrických a elektrotechnických zařízení (OEEZ)

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

2A—3TP1/098

Zvýšení výkonového potenciálu a prodloužení životnosti stávajících jaderných energetických zdrojů.

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

FI—IM5/196

Metody a nástroje pro návrh, implementaci a ověřování pokročilých forem sledování a ovládání složitých technologických procesů pomocí obrazovkových displejů nové generace

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

2A—3TP1/113

Výzkum dynamiky laserového svařovacího procesu a jeho řízení

VALOSUN a.s.

FI—IM5/205

Uplatnění probiotických kmenů při urogenitálních onemocněních

VARIEL, a.s.

2A—3TP1/096

Výzkum a vývoj balisticky a NBC zodolněných mobilních prvků pro krizové situace

VF instruments, a.s.

FI—IM5/019

Výzkum a vývoj technologie pro identifikaci a vytřídění nežádoucích příměsí v horninách s použitím ionizujícího záření a moderních informačních technologií

VF, a.s.

FI—IM5/048

Výzkum a vývoj zařízení pro spektrometrii radioaktivních odpadů

Visteon — Autopal, s.r.o.

FT—TA5/114

Vývoj technologie vytváření PECVD vrstev pro výrobu automobilové světelné techniky

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

FI—IM5/133

Náhrada primárních surovin recyklací metalurgických odpadů

Vladan Mickerts

FT—TA5/157

Výzkum a vývoj nového potápěčského zařízení typu CCR — rebreather se zajištěním plné zákaznické podpory v České republice.

VOP—26 Šternberk, s.p.

FI—IM5/058

Výzkum možnosti výroby rážových střel se stopovkou pro náboje ráže 12,7x107, resp. 12,7x99 mm

VOP—26 Šternberk, s.p.

FI—IM5/059

Vývoj průbojných střel pro náboje ráže 9 mm a 7,62 mm.

VOP—26 Šternberk, s.p.

FT—TA5/041

Audiový detekční systém pro určování polohy, druhu a činnosti zdroje zvukového signálu ve skrytých prostorech

VŠEOBECNÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

2A—3TP1/020

Vzduchotechnické zařízení s rekuperací tepla určené pro větrání bytů umístěných v objektech stávající panelové výstavby

VÚB a.s.

FI—IM5/117

"HEALTH—TEX" — Výzkum a vývoj speciálních přízí pro výrobu vysoce funkčních textilií k ochraně zdraví a bezpečnosti člověka

VUES Brno a.s.

FI—IM5/021

Automatizované pracoviště pro zkoušení a optimalizaci parametrů pohonů s lineárními motory v rámci jejich uplatnění na trhu EU

VUES Brno a.s.

FI—IM5/024

Nová řada synchronních motorů s permanentními magnety ze vzácných zemin pro pohonné systémy v automatizaci výrobních procesů

VÚK Panenské Břežany, s.r.o.

FI—IM5/092

Výzkum technologie kování tvarově složitých výkovků ze slitin hliníku kovaných z tyčí vyrobených technologií HCM

VÚK Panenské Břežany, s.r.o.

FI—IM5/178

Ekologické obrobitelné mosazi se sníženým obsahem těžkých nízkotavitelných kovů

VVT—VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.

FI—IM5/049

Výzkum, vývoj a ověření nových technologií výroby 9 Cr ocelových trubek pro energetiku.

VYRTYCH a.s.

FI—IM5/070

Vývoj a realizace svítidel do prostředí s nebezpečím výbuchu — projekt EXTEND—Ex

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ—TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

2A—3TP1/052

Výzkum a vývoj modulové pyrolýzní jednotky pro zpracování vybrané složky odpadu a bioodpadu

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ—TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

2A—3TP1/087

Výzkum technologie procesu a optimalizace konstrukce spalovacích pecí na komunální odpad, zajiš»ující zvýšení účinnosti transformace energie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ—TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FI—IM5/119

Výzkum, vývoj a ověření použití mikrovlnných technologií v hutním průmyslu.

Vysoké učení technické v Brně

2A—3TP1/099

Technologie pro zlepšení povrchu vozovky na nehodových úsecích sítě pozemních komunikací

Vysoké učení technické v Brně

FI—IM5/128

Progresivní konstrukce z vysokohodnotného betonu

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

FT—TA5/067

Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

FT—TA5/073

Výzkum nové koncepce spalovací komory C(P)DT — Combustor with (Premixing) Delivery Tubes

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

2A—3TP1/063

Zpracování produktů Fischer—Tropschovy syntézy na alternativní motorová paliva a ostatní rafinérské produkty a výzkum jejich vlastností

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

FT—TA5/005

Progresivní typy zeolitů a jejich aplikace

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

FI—IM5/067

Výzkum a vývoj technologie umožňující výrobu piva pro celiatiky (bezlepkové pivo)

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.

2A—3TP1/090

Speciální kompozitní materiály s vysokou schopností akumulace infračerveného záření.

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.

2A—3TP1/118

Plošné solárně aktivní stavebně konstrukční prvky s využitím odpadních materiálů

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.

FI—IM5/161

Nová koncepce prefabrikovaných stavebních dílců z vláknocementových desek ČDZ Praha, a.s. pro dřevostavby a nízkoenergetické domy

Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.

FT—TA5/129

Výzkum, simulace, modelování a aplikace elektronických vaček v řídících systémech výrobních strojů.

WALTER ENGINES a.s.

FT—TA5/034

Výzkum a optimalizace rozvíření v radiálně axiálním vstupním ústrojí s ohledem na dosažení návrhových parametrů a vzájemné spolupráce s prvními stupni axiálního kompresoru malého turbínového motoru

WASTECH a.s.

FI—IM5/215

Vývoj kombinované technologie využití odpadů z hutní a metalurgické výroby ukládaných na nezabezpečených skládkách před rokem 1989.

Západočeská univerzita v Plzni

2A—3TP1/002

ComplexTrans I.

ZAT a.s.

FI—IM5/030

Pokročilé algoritmy průmyslové regulace a sekvenčního řízení a jejich implementace do řídicího systému ZAT—Plant Suite MP

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

FI—IM5/253

Technologie pro destrukci persistentních organických látek (POP)

ZEVETA AMMUNITION a.s.

FI—IM5/083

Výzkum, vývoj a zavedení výroby osvětlovací miny 60—MOS

ZKL Brno, a.s.

FI—IM5/129

Výzkum a vývoj robotizovaných pracoviš» pro výrobu soudečkových ložisek

ZKL Brno, a.s.

FI—IM5/130

Výzkum a vývoj konstrukce a technologie speciálních soudečkových ložisek


Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, odkaz na článek
Pro www.textil.cz zpracovala: nikZpět


© 2004–2008 Jakub Marian