Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Označování textilních výrobků + Zkušební postupy

Legislativa v oblasti textilního průmyslu

Vyhláška č. 92/1999 Sb., vyhláška č. 9/2005 Sb., vyhláška č. 509/2006 Sb., vyhláška č. 317/2007 Sb., vyhláška č. 93/1999 Sb., vyhláška č. 510/2006 Sb., vyhláška č. 318/2007 Sb. a vyhláška č. 94/1999 Sb.

Označování textilních výrobků

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, které se týkají způsobu označování textilních výrobků údaji o materiálovém složení a upravuje:

  • podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,
  • přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis,
  • smluvní přirážky používané k výpočtu hmotnosti vláken obsažených v textilních výrobcích,
  • seznam textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu,
  • seznam výrobků, které lze značit společným označením.

Znění vyhlášek:

Vyhláška č. 92/1999 Sb. [doc, 112 kB], kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu.

Vyhláška č. 9/2005 Sb. [doc, 27 kB], kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb.

Vyhláška č. 509/2006 Sb. [doc, 34 kB], kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb.

Vyhláška č. 317/2007 Sb. [doc, 34 kB], kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební postupy

Vyhlášky stanoví zkušební postupy pro kvantitativní analýzy dvousložkových a třísložkových směsí textilních vláken z nichž jsou vyrobeny textilní výrobky uváděné na trh za účelem prodeje spotřebiteli, nebo určených pro další zpracování.

Znění vyhlášek:

Vyhláška č. 93/1999 Sb. [doc, 403 kB], kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken.

Vyhláška č. 510/2006 Sb. [doc, 41 kB], kterou se mění vyhláška č. 93/1999 Sb.

Vyhláška č. 318/2007 Sb. [doc, 49 kB], kterou se mění vyhláška č. 93/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb.

Vyhláška č. 94/1999 Sb. [doc, 226 kB], kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken.

 


Přílohy ke stažení: 

Vyhláška č. 92/1999 Sb. [doc, 112 kB]
Vyhláška č. 9/2005 Sb. [doc, 27 kB]
Vyhláška č. 93/1999 Sb. [doc, 403 kB]
Vyhláška č. 94/1999 Sb. [doc, 226 kB]
Vyhláška č. 509/2006 Sb. [doc, 34 kB]
Vyhláška č. 510/2006 Sb. [doc, 41 kB]
Vyhláška č. 318/2007 Sb. [doc, 49 kB]
Vyhláška č. 317/2007 Sb. [doc, 34 kB]


Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 15.1.2008, [online]. Available from www: <http://www.mpo.cz/dokument1652.html>


Pro www.textil.cz zpracovala: nikZpět


© 2004–2008 Jakub Marian