Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informační zdroje


Zpět

Zahraniční periodika

ASIAN TEXTILE BUSINESS (JAPAN TEXTILE NEWS)
ročníky: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

COTTON OUTLOOK
ročníky: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

FUTURE MATERIALS
ročníky: 2008

CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL
ročníky: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

INTERNATIONAL FIBER JOURNAL
ročníky: 2005, 2006, 2007, 2008

MELLIAND INTERNATIONAL
ročníky: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

MELLIAND TEXTILBERICHTE
ročníky: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

MITTEX
ročníky: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

SMART TEXTILES AND NANOTECHNOLOGIES
ročníky: 2008

TECHNICAL TEXTILE MARKETS
ročníky: 2006, 2007, 2008

TECHNISCHE TEXTILIEN/TECHNICAL TEXTILES
ročníky: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

TECHNICAL TEXTILES INTERNATIONAL
ročníky: 2008

TEXTILE HORIZONT
ročníky: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

TEXTILE ASIA
ročníky: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

TEXTILE MONTH
ročníky: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

TEXTILES EASTERN EUROPE
ročníky: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

EUROSTAT

VLÁKNA A TEXTIL
ročníky: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

L´INDUSTRIE TEXTILE + FILIÉRE MAILLE

TEKSTIL´NAJA PROMYŠLENNOST´

DICTIONARY OF MAN-MADE FIBERS (2004)

CIRFS YEARBOOK 2004 - INFORMATION ON MAN-MADE FIBRES

 

Další informační zdroje

ŠPECIÁLNE VLÁKNA PRO TEXTILIE SO SPECIFICKÝMI VLASTNOSŤAMI
(2008)

Situační zpráva poskytuje poznatky z oblasti chemických vláken a materiálů vhodných pro přípravu inteligentních materiálů. Předmětem studie jsou:

  • bariérové vlastnosti
  • problematika syntetických vláken se sníženou hořlavostí
  • problematika vodivých syntetických vláken
  • multifunkční vlákna

V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte nás: Odbor poradenství a informačních služeb, VÚB a.s. - Ústí nad Orlcí: e-mail: inform@vubas.cz, tel.: 465 552 280, 465 552 284.

 

Vysocefunkční vlákna a textilie, perspektivní trendy a inovace světového textilního průmyslu
(2008)

Studie se zaměřila na zpracování problematiky technických textilií z pohledu výchozí surovinové základny a z pohledu zpracování v textilním průmyslu. Jde o práci mapující a soustřeďující informace a poznatky o této mimořádně významné oblasti světového textilního průmyslu. Pro dosažení větší komplexnosti jsou předkládány i dílčí informace o netkaných textiliích, kompozitech a konečné úpravy z pohledu technických textilií.

Z obsahu:

1. Úvod 
2. Vlákna, příze
2.1 Vlákna na bázi přírodních polymerů
2.1.1 Biopolymery a jejich perspektiva ve výrobě chemických vláken
2.1.2 So Pure
2.1.3 So Ch´i
2.1.4 So Smooth
2.1.5 So Sure
2.1.6 SeaCell - vlákno pro medicínu
2.2 Vlákna na bázi syntetických polymerů
2.2.1 Nové syntetické vlákno "KURALON K-II"

2.2.2

Vlákno X-Static
2.2.3 Metalizovaná vlákna
2.3 Vývoj a trendy v průmyslu chemických vláken
2.3.1 46. Kongres chemických vláken v Dornbirnu
3 Textilní a oděvní výrobky
3.1 Inteligentní textilie
3.1.1 Pasivní inteligentní textilie
3.1.2 Aktivní inteligentní textilie
3.1.3 Velmi inteligentní textilie
3.1.4 Inteligentní textilie nejnovější poznatky
3.2 Vysokofunkční textilie
3.2.1 Vysokovýkonná aramidová vláken - fotodegradace
3.2.2 Vývoj nových elektrovodivých textilií
3.2.3 Moderní technické (High-Tech) textilie zastavují elektrosmog
3.2.4 Textilie s kosmetickými účinky
3.2.5 Ponožky pro armádu
3.2.6 Vývoj světového trhu s umělým trávníkem pro sportovní hřiště
3.3 Trendy
3.3.1 Průmysl technických textilií v Severní Americe
3.3.2 Trhy technickými vlákny - aramidy a ostatními vysokovýkonnými vlákny
3.3.3 Současnost a vyhlídky amerického průmyslu chemických vláken
3.3.4 Textilní trendy 2007 - inovace v textilním průmyslu
4 Netkané textilie
5 Kompozity
6 Úprava textilií
7 Závěr
8 Pramen

V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte nás: Odbor poradenství a informačních služeb, VÚB a.s. - Ústí nad Orlcí: e-mail: inform@vubas.cz, tel.: 465 552 280, 465 552 284.

 

Nanotechnologie a jejich aplikace v odvětví textilního a oděvního průmyslu
(2008)

Situační zpráva poskytuje poznatky z oblasti nanotechnologií se zaměřením na jejich aplikace v textilním a oděvním průmyslu. Nanotechnologie se budou v následujících letech stále významěji prosazovat  do výrobních procesů. Zpráva se snaží poskytnout ucelený pohled na sledovanou problematiku, prezentovat poznatky o vybraných typech nanovláken a technologií jejich výroby.

Z obsahu:

1. Úvod 
2. Nanotechnologie - definice a nomenklatura
2.1 Nanotechnologie - definice
2.2 Nanotechnologie - nomenklatura
3. Význam nanotechnologií
3.1 Výzkum a vývoj nanotechnologií  ve světě
3.2 Podpora výzkumu  nanotechnologií  v EU
3.3 Podpora výzkumu nanotechnologií v ČR
3.4 Nanotechnologie v Rakousku
4. Nanovlákna
4.1 Nové polyesterové nanovlákno

4.2

Nanovlákno z polykaprolaktonu (PCL)
4.3 Nanofibrilovaná vlákna
5. Vybrané aplikace nanovláken
5.1 Nanovlákna pro netkané textilie a medicínské aplikace
5.2 Oděvy s nanočásticemi
6. Vývojové trendy ve světě
6.1 Inovace v textilním průmyslu
6.2 Silikonové  nanodráty v oděvní aplikaci
7. Shrnutí a závěry
8. Informační zdroje

V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte nás: Odbor poradenství a informačních služeb, VÚB a.s. - Ústí nad Orlcí: e-mail: inform@vubas.cz, tel.: 465 552 280, 465 552 284.

 

Veletrh ExpoProtection

Mezinárodní veletrh Expoprotection proběh v Paříži a zúčastnilo se ho více než 1 000 vystavovatelů a 25 000 návštěvníků z 90 zemí světa. Veletrh je zaměřen na širokou oblast služeb a výrobků, zaměřených do oblastí: bezpečnost, zabezpečení majetku, protipožární zabezpečení a protipožární činnosti, prevence pracovních rizik.

 

HEIMTEXTIL 2007

Heimtextil je veletrh mezinárodních módních trendů pro domácnost s vysokou úrovní, jak ze strany vystavovatelů, tak ze strany návštěvníků. Prezentace znovu potvrdila magnetickou přitažlivost atrakce. Součástí zprávy je statistika vystavovatelů, návštěvníků, přehled českých vystavovatelů a přehled nových druhů speciálních vláken a možnosti jejich použití pro domácí a bytové textilie.

 

TECHTEXTIL 2007

Dnes je Techtextil ve Frankfurtu nad Mohanem největším veletrhem svého druhu ve světě s vysokou úrovní, jak ze strany vystavovatelů, tak ze strany návštěvníků. Techtextil svými dvanácti oblastmi aplikací orientovanými na praxi je ve svém odvětví mezinárodním fórem číslo jedna. Mezinárodní veletrh technických textilií a netkaných textilií se koná každé dva roky, protože sektor potřebuje mezi jednotlivými výstavami určitý čas pro výzkum a vývoj.

 

Novinky v oblasti speciálních chemických vláken

Studie je zaměřena na antibakteriální vlákna - hodnocení a bezpečnost antibakteriálních textilií, antistatická vlákna - nové metody a výrobky z nich a na technologii elektretového povrstvení textilií.

 

Antibakteriální vlákna a aditiva

Snahou současného vývoje speciálních textilií ve světě je nalezení nových dosud nevyužívaných užitných vlastností a to při zachování všech nutných fyzikálně mechanických hodnot textilií.Cílem této studie je nalézt příze vhodného typu s antimikrobiálními vlastnostmi a určit rozsah jejich použitelnosti. Snahou je i nalézt vhodné technologie a zavedení přímo výroby přízí s antimikrobiálními vlastnostmi, při dostupnosti vhodných surovin. Optimálním řešením této problematiky je ve využití aditiv na bázi biogenního stříbra.

 

Textile v novém tisíciletí V
Soubor prezentací - Liberec, duben 2007

 

13th International Conference STRUTEX
Soubor přednášek - Liberec, listopad 2006

 

JEC Composites Show 2006

Veletrh představil nejnovější poznatky z oblasti kompozitu s orientací na proces inovace a nových trendů s významnou orientací na technické textilie a jejich aplikace. Na akci se představilo až 900 různých obchodních značek z celého světa. Tento veletrh nejen shromažďuje různé obchodní sektory, ale přináší také vystavovatele ze všech koutů světa.

 

Využití vybraných speciálních chemických vláken v textilní výrobě a jejich aplikace

Studie vznikla na základě potřeby získat informace o speciálních chemických vláknech v textilní výrobě a o dalších možnostech jejich aplikací. Studie je rozdělena na dvě části, z nichž první poskytuje encyklopedický přehled o komerčně vyráběných nehořlavých vláknech, jejich aplikacích a požadavcích na ně z hlediska konečného užití výrobků. Druhá část se zabývá problematikou vodivých textilií pro antistatické účely a pro potřeby stínění elektromagnetické interference, zpracovány jsou poznatky o vodivých vláknech se zaměřením na vlákna kovová a pokovovaná.

 

Vývoj vysoce funkčních vláken

Textilní průmysl zaujímá velkou část podílu vysoce funkčních vláken. Tato zpráva dává přehled o současném stavu vysoce funkčních vláken v Japonsku. Vývoj těchto nových vláken umožňuje dosáhnout ve výrobě nových aplikací, které byly dosud nedosažitelné. Tyto nové aplikace zahrnují automobilový průmysl, stavebnictví, neprůstřelné ochranné vesty, atd. Super vlákna jsou vlákna jako para-aramidy, meta-aramidy, polyetylén, PBO, akryláty a polyketony, všechny s vysokou pevností.

 

Stavební a konstrukční textilie

Předmětem zpracované studie je ukázat na využití technických textilií ve stavebnictví s kterými lze dosáhnout rozvoje nových a levnějších dočasných a polostálých staveb.V pevných stavbách nahrazují a doplňují tradiční materiály. Textilie zvyšují svůj podíl na trhu konstrukčních a architektonických aplikací, kde jsou jejich vlastnosti rovnocenné či lepší než u tradičních materiálů.Předpokládá se, že spotřeba technických textilií a průmyslových netkaných textilií do roku 2010 vzroste o 57 %.

 

Celosvětová výroba a spotřeba agrotextilií

Aplikace technických textilií v zemědělském sektoru zahrnuje všechny aktivity spojené s pěstováním a sklizní plodin a chovem zvířat. Základní funkce většiny textilií pro zemědělství je ochrana produkce potravin, zvěře nebo půdy. Konečné užití se pohybuje od sklizně přes lesnictví a zahradnictví až k chovu zvířat, drůbeže a rybaření. Textilie pro zemědělství zaznamenávají silný a dlouhodobý růst. Odhaduje se, že vzroste z 1,4 milionu tun na necelé 2,0 miliony tun mezi lety 2000 až 2010.

 

Textilní výrobky – ochrana proti účinkům statické elektřiny

Ochrana proti účinkům statické elektřiny vytváří širokou oblast možností pro textilní výrobky a to především ve formě ochranných oděvů na pracovištích s nebezpečím výbuchu, při práci s polovodičovými součástkami, v lékařství atd. Ve srovnání s jinými fyzikálními disciplínami jsou pro svou složitost a nesnadné zjišťování elektrostatické jevy dosud nedostatečně prozkoumány. Cílem této zprávy je shrnout dostupné poznatky. Zpráva obsahuje základní teorii elektrostatických dějů, popisuje antistatické vlastnosti textilií obsahujících vodivá vlákna, požadavky, metody a normy pro jejich testování.

 

Heimtextil 2006 základní poznatky z veletrhu

Heimtextil je veletrh mezinárodních módních trendů pro domácnost s vysokou úrovní, jak ze strany vystavovatelů, tak ze strany návštěvníků. Prezentace znovu potvrdila magnetickou přitažlivost atrakce. Součástí zprávy je abecední seznam vystavovatelů.

 

Základní poznatky z veletrhu Techtextil

(7.-9.6.2005 Frankfurt nad Mohanem)
Dnes je Techtextil ve Frankfurtu nad Mohanem největším veletrhem svého druhu ve světě s vysokou úrovní, jak ze strany vystavovatelů, tak ze strany návštěvníků. Techtextil svými dvanácti oblastmi aplikací orientovanými na praxi je ve svém odvětví mezinárodním fórem číslo jedna. Mezinárodní veletrh technických textilií a netkaných textilií se koná každé dva roky, protože sektor potřebuje mezi jednotlivými výstavami určitý čas pro výzkum a vývoj. V letošním roce vystavovalo 1 117 vystavovatelů z 50 zemí a výstavu navštívilo 22 565 návštěvníků z celého světa.

 

Základní poznatky z veletrhu ISPO Mnichov 2005

Mezinárodní veletrh sportovního zboží, sportovní obuvi a módy byl zaměřen na široké uplatnění speciálních textilií s vlastnostmi vyžadovanými tímto rychle se rozvíjejícím oborem. Veletrh představil nejnovější poznatky z oblasti textilního průmyslu s orientací na proces inovace a nových trendů s významnou orientací na technické textilie a jejich aplikace. Výstavy se účastnilo 1 650 vystavovatelů z 50 zemí. Veletrhu se účastnilo 45 českých vystavovatelů. Návštěvnost překročila 60 000 registrovaných návštěvníků z celého světa.

 

Funkční materiály pro aplikace do nestandardních textilních a oděvních výrobků

Předmětem zpracované studie je využití textilií z mikrovláken pro výrobu ochranného oblečení s bariérovými vlastnostmi, netkaných textilií a tkanin pro balistickou ochranu, textilií s regulací tělesné teploty, textilie pro ochranu před uv paprsky, ochrana proti elektromagnetickým vlnám nebo sterilizovatelná, bakterie nepropouštějící klimatická membrána.

 

Konstrukce a vlastnosti speciálních přízí

Záměrem zprávy je poskytnout informace o materiálových manipulacích přízí na bázi speciálních chemických vláken a jejich vlastnostech. Sledovány jsou příze vyráběné technologií prstencového nebo rotorového předení a neortodoxními principy (tj. jádrové, opřádané, ovíjené).

 

Praní textilií – významný faktor ovlivňující užitné vlastnosti spaciálních textilií

Záměrem studie je poskytnout aktuální poznatky a informace o problematice praní, která představuje v textilně aplikačním výzkumu vybraných speciálních vláken specifickou oblast z hlediska konečného užití textilií. Zpráva je rozdělena na dvě části. První se zabývá praním oděvů, tj. standardní údržbou, druhá část přibližuje proces průmyslového praní v textilní výrobě. Největší pozornost je věnována složení pracích prostředků a teorii jejich působení.

 

Výstava kompozitu JEC COMPOSITES SHOW 2005

Mezinárodní veletrh kompozitu byl zaměřen na široké uplatnění speciálních textilií s vlastnostmi vyžadovanými tímto nejrychleji se rozvíjejícím oborem. Veletrh představil nejnovější poznatky z oblasti kompozitu s orientací na proces inovace a nových trendů s významnou orientací na technické textilie a jejich aplikace. Výstavy se účastnilo 890 vystavovatelů a návštěvnost překročila 22 500 registrovaných návštěvníků z 85 zemí světa. Kompozity mají nyní mezinárodní charakter a už nejsou doménou v uzavření několika rozvinutých zemí. Je to sektor, který sází na základní inovace nových materiálů, progresivní technologie a vysoce kvalifikovaně řízené procesy.

 

PRACOVNÍ A OCHRANNÉ OBLEČENÍ

Předmětem zpracované práce je vymezení problematiky pracovních a ochranných oděvů. Segment pracovního a ochranného oblečení lze rozdělit z hlediska náročnosti pracovního prostředí, pro které je určené, na dvě skupiny. Jednu představují pracovní oděvy standardního charakteru do méně náročnějších podmínek bez specifických požadavků na jeho vlastnosti. Do druhé patří speciální ochranné oblečení určené pro použití v extrémních podmínkách.

 

SVĚTOVÝ PRŮMYSL TECHNICKÝCH TEXTILIÍ A JEJICH UŽITÍ

Technické textilie jsou všeobecně považované a reálné výsledky to potvrzují, za nejvíce se rozvíjející a rychle se měnící sektor rozsáhlého světového textilního průmyslu. Sektor, který sází na základní inovace nových materiálů, progresivní technologie a vysoce kvalifikovaně řízené procesy. Možná právě kvůli vysoké dynamice tohoto oboru, chybí konsensus o rozsahu průmyslu a trhu ve zveřejňovaných statistikách a porovnáních, která charakterizují minulý, současný a budoucí vývoj na celosvětové úrovni. Cílem této studie bylo co nejvíce přiblížit možnosti a rozsah světového průmyslu technických textilií pro tuzemské textilní výrobce. Tato studie je přehledně rozčleněna do třech základních kapitol. Analyzuje období od roku 1995 s výhledem do roku 2005.

 

VÝVOJ SVĚTOVÉHO A EVROPSKÉHO TRHU TOK, VLIV A DOPADY NA TUZEMSKÝ PRŮMYSL TOK

Světový obchod s textilními, oděvními a kožedělnými výrobky je částečně regulován Dohodou o textilu a oděvech, která končí k 31.12.2004. Od 1.1.2005 již nebude trh EU chráněn proti dovozům textilu, konfekce a obuvi z rozvojových zemí, z Číny. Znalost základních faktorů, které ovlivňují celosvětově dynamiku a rozvoj výroby a obchodu, bude určitě velmi důležitá pro tržní chování tuzemských výrobců v nových podmínkách fungování světového trhu. Stejně tak i znalost základních charakteristik průmyslu a trhu EU. Tato studie je přehledně rozčleněna do čtyřech základních kapitol. Analyzuje celosvětový vývoj výroby a trhu, s důrazem na textilní a oděvní výrobky, od roku 1980 až do roku 2001.

 

KONKURENCESCHOPNOST TOK VÝROBKŮ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH S DŮRAZEM NA TRH EU

Předmětem zpracované studie je konkurenceschopnost textilních, oděvních a kožedělných výrobků na zahraničních trzích, především na trhu EU. Na základě analýzy zahraničního obchodu ČR a EU jsou vytypovány konkrétní textilní, oděvní a kožedělné výrobky, u kterých je předpoklad, že obstojí v mezinárodní konkurenci i podmínkách nového fungování trhu v roce 2005. Tato studie je přehledně rozčleněna do šesti základních kapitol. V samostatných kapitolách je analýza vybraných výrobků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. V závěru je provedeno koncentrovaně shrnutí analýzy za jednotlivá odvětví z pohledu konkurence na trhu EU a ČR, možností rozvoje jednotlivých odvětví.

 

PERSPEKTIVNÍ VÝROBNÍ SORTIMENTY, TECHNOLOGIE OKEČ 17, 18, 19

Na základě aktuálních světových trendů ve vývoji jednotlivých průmyslových odvětví a situace výrobní základny daného průmyslu v ČR jsou stanoveny perspektivní výrobní sortimenty (výrobkové skupiny) pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl. Tato studie je přehledně rozčleněna do čtyřech základních kapitol a dvou příloh. V přílohách jsou analyzovány oblasti, které bezprostředně souvisí s perspektivností jednotlivých odvětví. V příloze 1 jsou zpracovány informace o tzv. chytrých textiliích. V příloze 2 je zmapována světová výroba chemických vláken s výhledem do roku 2008.

 

ADAPTACE VÝROBNÍ, VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ ZÁKLADNY TOK ODVĚTVÍ ČR NA VSTUP DO EU A VLIV INTEGRACE S EU NA TATO ODVĚTVÍ

Předmětem analýzy je adaptace výrobní, výzkumné a vývojové základny TOK odvětví ČR na vstup do EU. Jako podkladové materiály byly použity zprávy a informace, které k problematice integračního procesu s EU publikovaly centrální úřady a odborná pracoviště. Prioritně se zabývá dopady, které vyvolají legislativní změny orientované přímo na odvětví. Dále analyzuje adaptaci výrobní, výzkumné a vývojové základny TOK ČR na změny sociálně ekonomického rámce a adaptaci produkčních sil odvětví na změny tržních podmínek. Tato studie je přehledně rozčleněna do pěti základních kapitol a přílohy.


Zpět


© 2004–2008 Jakub Marian