Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Odbor poradenství a informačních služeb VÚB a.s.


Zpět

Odbor poradenství a informačních služeb zajišťuje zpracování odvětvových analýz, marketingových studií, situačních zpráv a průzkumů trhu. Je správcem serveru Textil.cz. Ve spolupráci s dalšími útvary VÚB a.s., externími firmami a institucemi poskytuje marketingové a další služby pro potřeby:
 • Textilního průmyslu
 • Oděvního průmyslu
 • Výrobců chemických vláken
 • Obchodních firem
 • Bankovního sektoru
 • Vládních institucí a agentur
 • Zahraničních asociací, odborných pracovišť a firem
* * * * *

Dlouhodobě zabezpečuje analytické práce a odborné expertízy pro Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
* * * * *

Spolupracuje v ČR s podniky a organizacemi:
 • Textilního průmyslu
  obor  - bavlnářský
   - vlnařský
   - lnářský
   - pletařský
 • Oděvního průmyslu
 • Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
 • Výzkumnými ústavy
 • Výrobci chemických vláken
 • Vysokými školami a akademickými pracovišti
* * * * *

Pro textilní, oděvní a další firmy a instituce pořádá také ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky:
 • Odborné semináře se zahraniční účastí
 • Odborné porady
* * * * *

NABÍDKA SLUŽEB

Odbor poradenství a informačních služeb nabízí k využití informace z databází:

Ø Zahraniční obchod ČR v komoditách

 • Textilní suroviny
 • Textilní výrobky
 • Oděvní výrobky
 • Výrobky příbuzných odvětví

Ø Zahraniční obchod EU v oblastech

 • průmyslové komodity
 • zemědělské komodity

Ø Plnotextové databáze odborných zahraničních časopisů

 • zpracování dokumentačních záznamů nebo rešerží na zadané téma
 • nově vytvářené informační pracoviště, založené na využití špičkové informační technologie VERITY. Pracoviště je budováno za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČROdbor poradenství a informačních služeb nabízí:
 • Rychlé a efektivní zpracování informací "na míru" Vašim potřebám z celého spektra textilního a oděvního průmyslu s využitím výstupů z projektu "Virtuální informační servis TEXTIL", které finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Odborné, prezentační a propagační služby budované oborové informační brány server Textil.cz
 • Zpracování odvětvových analýz za textilní a oděvní průmysl ČR.
 • Vypracování situačních zpráv a marketingových studií.
 • Průzkumy trhu ve vybraných sortimentech.
 • Technické textilie - perspektivní segment textilní výroby.
Ukázka vybraných prací, které Odbor poradenství a informačních služeb zpracoval v uplynulém období pro konkrétní zákazníky


Vyhodnocení vývoje surovinové základny textilního průmyslu ČR za rok 2003 a porovnání se světem

Situační zpráva analyzuje vývoj spotřeb textilních surovin a přízí v textilním průmyslu ČR z hlediska jejich objemu a skladby v letech 1999 - 2003, porovnává je s trendem vývoje v Západní Evropě a poskytuje informace o aktuálním vývoji surovinové základny textilního průmyslu ve světě.

Ukázka vybraného grafu ze situační zprávyTrh ČR v oblasti bavlnářských přízí
Marketingová studie obsahuje komplexní informace o trhu bavlnářských přízí v ČR. Podává přehled o výrobní základně bavlnářského průmyslu ČR, o vývoji spotřeby bavlnářských přízí v ČR v základním sortimentním členění, o velikosti dovozní kapacity trhu ČR.

Technické textilie v České republice a porovnání se stavem v Evropě a ve světě
Technické textilie mají nyní celosvětový charakter a už nejsou doménou a v uzavření několika rozvinutých zemí. Všechny oblasti a průmyslová odvětví, jsou uživateli technických textilií, dokonce i tam, kde není žádná průmyslová základna pro výrobu takových to produktů. Mezinárodní obchod se rozvíjí, průmyslová odvětví se specializují a oblasti, které mohou nabídnout nízké výrobní náklady, nebo další jinou konkurenční výhodu, začínají se zvyšováním rozsahu dodávek polotovarů nebo i hotových výrobků. Kdo se nezachytí a nezapojí v tomto oboru a nebude zde hledat prostor pro svůj další rozvoj, musí počítat s tím, že zůstane na cestě k útlumu.

Analýza zahraničního obchodu ČR za oblast textilních, oděvních a kožedělných výrobků

Předmětem studie je analýza a vyhodnocení zahraničního obchodu ČR dle skupin TOK výrobků za rok 2002 a 2003. Zpracována byla za výrobkové skupiny podle harmonizovaného systému celního sazebníku v členění:
 • Textil a oděvyHS 50 - 63, 65
 • KůžeHS 41 - 43, 64
Ukázka vybraného grafu ze studieČínský trh v segmentu OE strojů, přízí

V zájmu získání přehledu o situaci na čínském trhu v segmentu bezvřetenových dopřádacích strojů a přízí bylo nutné vycházet z velmi široké základny publikovaných informací v zahraniční odborné literatuře, čínských a světových statistik, odborných studií.

Ukázka vybraného grafu z marketingové studieVýroba a potřeba textilií a oděvů v ČR pro specifické aplikace
Marketingová studie se zabývá segmentem trhu, kde je konečným uživatelem tzv. veřejný sektor. Jejím základem je průzkum trhu ČR. Podává informace o potřebě textilií a oděvních sortimentů, které neslouží standardním účelům. Tento sortiment výrobků odborná veřejnost řadí mezi technické aplikace. Tyto jsou považovány za perspektivní segment trhu, jak z hlediska očekávané potřeby tak z důvodů ekonomických.

Analýza konkurenceschopnosti výrobků chemického a spotřebního průmyslu ČR na trhu EU
Podle specifikace předmětu smlouvy byly pro posouzení konkurenceschopnosti zpracovány ze statistiky Eurostat přehledy vývoje dovozu do EU u vybraných položek za období 1996 - 2002 ve struktuře:
-hodnota dovozu (EUR, ECU)
-množství (kg)
-kilogramová cena (EUR/kg, ECU/kg).
Pro hodnocení konkurenceschopnosti vybraných výrobků se vycházelo ze zpracovaných podkladů a marketingových principů hodnocení trhu. Nebylo uplatněno hledisko odborné znalosti jednotlivých produktů.

Trh vpichovaných netkaných textilií v ČR

Zpracovaná marketingová studie "Trh vpichovaných netkaných textilií v ČR" poskytuje informace o tuzemské výrobě netkaných textilií se zaměřením na segment netkaných textilií vpichovaných, podává přehled o výrobních firmách, které v oboru podnikají, analyzuje dovoz a vývoz netkaných textilií ČR.

Ukázka vybraného grafu z marketingové studieTrh filtračních textilií v průmyslovém sektoru ČR

Zpráva analyzuje vývoj spotřeby textilií pro účely filtrace v průmyslovém sektoru ČR Jejím základem je průzkum trhu ve vybraných průmyslových odvětvích ČR. Těžiště práce je zaměřeno na oblast využití netkaných textilií. Zpráva zahrnuje také doporučení v oblasti obchodní strategie na základě poznatků z průzkumu trhu v terénu.

Trh ČR v sortimentu vybraných oděvních výrobků, tkanin a bytového textilu
Marketingová zpráva analyzuje situaci na trhu ČR v sortimentu vybraných oděvních výrobků, tkanin a bytového textilu. Podává ucelenou informaci o postavení vybraných výrobků na trhu ČR. Vývoj výroby, dovozu, vývozu. Vývoj poptávky v sortimentu analyzovaných výrobků, krytí poptávky tuzemskou produkcí. Profil hlavních tuzemských výrobců.
Zpět


© 2004–2008 Jakub Marian