Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Projekty VÚB


Zpět

Ev. č. FI-IM4/015 TEXGUARD - výzkum a vývoj bezpečnostního systému proti nežádoucímu vniknutí do uzavřeného objektu

Předmětem programového projetu je výzkum zaměřený na vyřešení originálního bezpečnostního systému ochrany proti násilnému vniknutí do vnitřního prostoru uzamčeného objektu manipulačním otvorem tvořeným oknem nebo dveřmi, který výrazně přispěje k zabezpečení hmotného majetku proti krádeži. Prioritně je řešeno vytváření plně funkčního bezpečnostního systému pro aplikaci u osobních automobilů a malých objektů.

 

Ev. č. 1NO4038 Virtuální informační servis TEXTIL

Projekt navazuje na předchozí vyřešený projekt LI 002013 Multifunkční knihovnické centrum orientované na informační servis pro aplikační výzkum a vývoj. Cílem projektu je zachování kontinuity informačních zdrojů pro výzkumnou a vývojovou základnu a dále zvýšit jejich kvalitu a dostupnost. Budovaný informační servis je oborově zaměřen pro aplikační výzkum a vývoj textilního a oděvního průmyslu a navazujících oborů, jako je textilní strojírenství, chemický průmysl apod.

 

Ev. č. FI – IM3/082 PROTEX – výzkum progresivních technologií výroby nových vysoce funkčních typů přízí pro zavedení výroby textilií s vysokou přidanou hodnotou

Předmětem řešení programového projektu je výzkum technologie předení nových vysoce funkčních přízí využívající specifických vlastností nových druhů chemických vláken, výzkum aplikace nových technických prostředků na stávající dopřádací stroje v ČR, výzkum konstrukce nových multifunkčních přízí a jejich aplikace do plošných textilií a kusových výrobků s vysokou přidanou hodnotou, čímž tento projekt vytvoří podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti českého textilního průmyslu.


Spolupráce na projektech s jinými organizacemi:

Ev. č. 1M4674788501 Výzkumné centrum Textil II.

Nositelem a hlavním řešitelem projektu výzkumné centrum Textil II (VCT II) je Technická univerzita v Liberci. VÚB a.s. na tomto projektu spolupracuje s vymezeným podílem řešení konkrétních úkolů v sekci:
A - Textilní strojírenství a mechatronika
B - Textilní technologie.
Projekt umožňuje propojení akademického a aplikačního výzkumu.


Zpět


© 2004–2008 Jakub Marian