Přímý vývoz z ČR do zemí EU 25 dle kategorií za leden - prosinec 2005 a leden - prosinec 2006
obuvnické nomenklatury
  2005 2006 Index 2006/2005 (v %)
NOMENKLATURA JEDN Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství          Hodnota  Jedn. cena
640299 pár 2 917 502 139 142 593 47,69 9 671 260 227 698 179 23,54 331,49 163,64 49,37
640351 pár 53 715 12 933 422 240,78 64 405 10 338 126 160,52 119,90 79,93 66,67
640359 pár 105 670 61 759 174 584,45 114 839 48 888 379 425,71 108,68 79,16 72,84
640391 pár 867 001 273 224 658 315,14 1 220 755 315 422 685 258,38 140,80 115,44 81,99
640399 pár 2 197 880 740 205 423 336,78 4 832 620 1 187 907 549 245,81 219,88 160,48 72,99
64041910 pár 1 398 920 17 197 758 12,29 1 826 711 20 629 450 11,29 130,58 119,95 91,86